Temiz Alan Sistemleri

Temiz oda iklimlendirme sistemi tasarımı klasik iklimlendirme sistemi tasarımından çok daha karmaşık ve risk faktörü çok daha fazladır. Konfor iklimlendirilmesinde kontrol parametreleri sıcaklık ve nem iken, temiz oda tasarımında ise sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, hava akış yönleri ve basınç gibi parametrelerin kontrolünün yanı sıra üretim cihazlarının ihtiyacı olan buhar, kondens, temiz su, çıkış havası, basınçlı hava gibi gereksinimlerin de karşılanması gerekmektedir. Temiz odaların performansı oda içerisindeki partikül konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Tasarım değerlerinde tanımlanan kirlilik sınıfını elde edebilmek için temiz oda tasarımının uygulamada kullanılacak malzemelerin ve uygulama ekiplerinin niteliğinin çok yüksek olmasının yanı sıra uygulama aşamasında ve uygulama sonrası yapılacak test, ölçüm ve ayar çalışmaları kalitesi de ön plana çıkmaktadır. Temiz oda ile ilgili iklimlendirme tesisatının gerek tasarım gerek uygulama ve test çalışmalarının standartı ne kadar yüksek olursa olsun "Uçucu Madde Konsantrasyonuna Göre" temiz odaların Sınıflandırılması odadaki inşai işler temiz oda standartlarına uygun olarak yapılmadığı takdirde, temiz oda temizlik sınıfının elde etmek çok güçtür. Bilinmesi gereken şey, vücuda doğrudan enjekte edilen ürün veya enjektördeki kirlilik kesinlikle ölümlere yol açabilir.


Temiz Alan Oda Sistemleri

Temiz Alan Kabin Sistemleri

·     Temiz Oda Sistemleri

·        PCR Kabin

·     Kemoterapi İlaç Hazırlama Odaları

·        Laminer Flow Steril Kabin

·     GDO Araştırma Odaları

·        PassBox (Malzeme Geçiş Kutusu)

·     Mikroelektronik Araştırma Odaları

·        Hava Duşu

·     Sarı Temiz Alan Odaları

 

·     PCR Odaları

 


 

Temiz Oda Sınıfları (US 209)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fed. Std.

VDI

BS

1 ft3'deki partikül sayısı

209 d.

2083

5295

0,1

0,2

0,3

0,4

5,0

1

-

C

35

7,5

3

1

-

10

-

D

350

75

30

10

-

100

3

E veya F

-

750

300

100

-

1000

4

G veya H

-

-

-

1000

7

10000

5

J

-

-

-

10000

70

100000

6

K

-

-

-

100000

700

 

 

Temiz alan sistemleri ilaç hazırlama odası, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve diğer temiz alanlarda steril alan havalandırma sistemi olarak sunulmaktadır. Havalandırma sisteminde testlerin tamamı doğrulama yapılır ve tüm bu testlerin sonucunda test yapılan ortamın kullanım amacına uygunluğu konusunda onay verilir.

 

TEMİZ ODA TANIMI

 

Ürün, alet, teçhizat ve insanları; uluslararası kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, atik anestezik gaz ve kötü kokular gibi ölü parçacıklardan veya mikrop, milcroorganizma gibi canlı parçacıklardan koruyacak şekilde sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli ölçüler içinde olan hijyenik ortamlar Temiz Odadır. Temiz odada esas amaç öncelikle uluslararası kabul edilen temizlik standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra prosesle ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp kontrol altında tutmaktır. Temiz oda dizaynı yapılırken sıcaklık, nem, basınç, test - gürültü seviyesi ve hava hareketinden hangilerinin önemli olduğu kullanılış amacına göre belirlenir, Ortaya çıkan değerlere göre seçim kriterleri oluşturulur. Dolayısıyla yapım, imalat, işletmede bütün faktörlerin dikkate alınması zorunludur.

 

Filtre Sınıfları (DIN 24183)

 

 

 

 

DIN 24183'egöre filtre klaso

EU14 (S)

EU15 (T)

EU16 (U)

Filtrasyon randımanı

>% 99,995

>% 99,9995

>% 99,99995

Parçacık ölçüsü

0,3μm

0,1μm

0,1μm

Anma yüzeyi hızı

0,5 m/s

0,5 m/s

0,5 m/s

Anma yüzey hızındaki ilk basınç farkı

130 - 110 Pa

170 - 140 Pa

170 Pa

Tavsiye edilen son basınç farkı

600 Pa

600 Pa

600 Pa

Maksimum işleme sıcaklığı

100oC

100oC

100oC

Maksimum azami hava nemi

% 100

% 100

% 100

 

 


Temiz Oda Teknolojisinin Amaçları

• Ürünlerin kirlenmeye karşı korunması.

• Çevrenin kirlenmeye karşı korunması.

• Ortam içinde çalışan insanların çevreye karşı korunması.

• Çevrenin ürünlerden korunması.

• Çevrenin, insanlardan açığa çıkan mikroplara karşı korunması.

Temiz Oda Teknikleri

• Temiz atmosfer

• Temiz gazlar

• Temiz yüzeyleri

• Temiz ekipmanlar

• Temiz ürünler

 


 

Hepa Filtre:

Hava içindeki 0,3 mikrometre büyüklüğündeki partikülleri%99,97 verimle tutabilen filtrelere hepa filtre denir. Tutuculuğunu bir örnekle açıklanırsa 10.000 partikül içerisinde 9.997 partikülün tamamı normal bir kum tanesinden 3.000 defa daha küçüktür. Hepa filtresu geçirmez karakterde (fidrofobik) olmalı ve 200 mmSS basınçta su geçirmeyen S tipi filtreler olmalıdır.