İçeriğe geç

Soru – cevap

Çeker Ocak Nedir? Çeker Ocak Nerelerde kullanılır.


Çeker Ocak, laboratuvar ortamında yaygın olarak kullanılan, laboratuvarlarda oluşan yoğun ısının ve kokunun yayılmasını önleyen laboratuvar tezgahıdır. Ortamdaki yanıcı ve patlayıcı maddelerin güvenli alanda tutması nedeniyle, oldukça önemli bir üründür. Çeker ocaklar, deneylerde ve testlerde açığa çıkan ve rahatsız edici derecede yoğun olan kokuların, ısıların ve asit gibi benzeri zararlı bileşenlerin tahliye edilmesini sağlayan ürünlerdir. Çeker ocaklar, insan sağlığına zararlı gaz, duman veya tozları emerek ortamı havalandırmayı sağlayan bir cihazdır.

Çeker ocaklar, kimyasal ürünlerin olduğu alanlarda ve kimyasal çalışma ortamlarında çok tercih edilir. Laboratuvarlar da, çeker ocağın kullanıldığı alanlardan biridir. Laboratuvarlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulunmasından dolayı, çeker ocak kullanılması gerekir. Ortaya çıkan tüm kokuları ve ve zararlı bileşenleri çekerek, insanlar için daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.

Nerelerde kullanılır?

Çeker Ocaklar, genellikle kimya laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde ve analitik çalışmaların yapıldığı yerlerde kullanılır. Aşağıda, çeker ocakların yaygın olarak kullanıldığı bazı alanları bulabilirsiniz:

  1. Kimya laboratuvarları: Çeker Ocaklar, kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği laboratuvarlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, çözelti ısıtma, reaksiyonların hızlandırılması, kurutma ve buharlaştırma gibi işlemlerde kullanılır.
  2. Araştırma merkezleri: Bilimsel araştırmaların yapıldığı araştırma merkezlerinde çeker ocaklar yaygın olarak kullanılır. Örneğin, organik sentez çalışmaları, polimer araştırmaları ve biyokimyasal analizler gibi birçok alanda kullanımı vardır.
  3. Eğitim kurumları: Üniversiteler, liseler ve diğer eğitim kurumları, çeker ocakları öğrencilerin laboratuvar deneylerini gerçekleştirmek ve kimya derslerinde kullanmak için sıklıkla kullanır.
  4. Sanayi laboratuvarları: Kimyasal üretim, farmasötik, gıda ve içecek, petrokimya gibi endüstriyel laboratuvarlarda çeker ocaklar kullanılır. Bu tür laboratuvarlarda malzeme analizi, kalite kontrol ve üretim süreçlerinin optimizasyonu için önemlidir.

Çeker Ocaklar, laboratuvar ortamında hava harekatı kontrollü bir ortam sağlayarak, birçok kimyasal işlemi gerçekleştirmek ve laboratuvar çalışmalarını desteklemek için önemli bir araçtır.

Laminer Kabin Nedir ? Laminer Kabinler nerelerde kullanılır ?

Laminer kabinler, laboratuvar cihazlarında ve deneylerde çalışırken hepa filtre ile tozdan ve partikülden arındırılmış hava sağlamak için kullanılır. Odadaki hava kabin içine alınır ve kaba ve hepa filtre ile iki filtreden geçer. Filtrelenen hava deneyin ya da cihazların üzerinden geçer ve personele doğru bir akımla odaya geri döner.

Laminer kabin, laboratuvar ortamlarında partikül kontaminasyonunu minimize etmek amacıyla tasarlanmış bir koruyucu kabin sistemidir. Laminer kabinler, özellikle hassas işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda, mikrobiyoloji çalışmalarında, mikroelektronik endüstrisinde ve benzeri alanlarda kullanılır.

Laminer kabinler, çalışma yüzeyine temiz hava sağlamak için hava filtreleme sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, çeşitli partiküllerin havadan uzaklaştırılmasını sağlar ve böylece çalışma alanında temiz bir ortam oluşturur. Laminer kabinler genellikle iki türde bulunur:

  1. Yatay Akışlı Laminer Kabinler: Yatay akışlı laminer kabinlerde hava, çalışma yüzeyine doğru yatay bir akışla yönlendirilir. Bu sayede çalışma yüzeyindeki partikül kontaminasyonu minimize edilir ve işlem sırasında üretilen partiküller dışarıya doğru uzaklaştırılır. Yatay akışlı laminer kabinler genellikle laboratuvar çalışmalarında kullanılır ve sıvı manipülasyonları, numune hazırlığı ve benzeri işlemler için idealdir.
  2. Dikey Akışlı Laminer Kabinler: Dikey akışlı laminer kabinlerde hava, çalışma yüzeyine doğru dikey bir akışla yönlendirilir. Bu tür kabinlerde hava, çalışma alanının üzerinden aşağıya doğru iner. Dikey akışlı laminer kabinler, genellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılır. Mikrobiyolojik analizler, kültür hazırlığı ve benzeri işlemler için uygun bir ortam sağlar.

Laminer kabinler, kullanıcıların çalışma alanında partikül kontaminasyonu riskini azaltırken, aynı zamanda numunelerin veya işlemlerin dış etkenlerden korunmasını sağlar. Ayrıca, çalışanların güvenliğini ve çevre güvenliğini artırmak için hava akışını kontrol ederler. Laminer kabinler, düşük partikül yayılımı gerektiren birçok laboratuvar ve endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılan önemli bir araçtır.

Yatay Akışlı – Dikey Akışlı Laminer Kabinler Arasındaki farklar nelerdir?

Yatay akışlı ve dikey akışlı laminer kabinler arasında birkaç önemli fark bulunmaktadır:

Hava Yönlendirme: Yatay akışlı laminer kabinlerde hava yatay olarak çalışma yüzeyine doğru yönlendirilirken, dikey akışlı laminer kabinlerde hava dikey olarak çalışma yüzeyine doğru yönlendirilir. Yatay akışlı kabinlerde hava, çalışma alanının tamamını yatay bir akışla kaplarken, dikey akışlı kabinlerde hava çalışma alanının üzerinden aşağıya doğru iner.

Çalışma Alanı: Yatay akışlı kabinler, daha geniş bir çalışma alanına sahiptir ve bu nedenle daha fazla işlem yapılabilir. Dikey akışlı kabinler ise daha kompakt yapıdadır ve daha az yer kaplar.

Enerji Tüketimi: Dikey akışlı kabinler, daha az enerji tüketirler. Çünkü hava, yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiğinde daha az dirençle karşılaşır ve enerji kaybı azalır. Yatay akışlı kabinlerde ise hava yatay olarak hareket ettiği için daha fazla enerji harcanır.

Kullanım Alanı: Yatay akışlı kabinler, genellikle genel laboratuvar çalışmaları ve büyük ekipmanların kullanıldığı alanlarda tercih edilir. Dikey akışlı kabinler ise genellikle hassas işlemler gerektiren mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve genetik gibi alanlarda kullanılır.

Kontaminasyon Riski: Yatay akışlı kabinlerde, çalışma yüzeyine doğru hava yönlendirildiği için dışarıdan gelen partiküllerin çalışma alanına girmesi riski daha yüksektir. Dikey akışlı kabinlerde ise hava, çalışma alanının üzerinden aşağıya doğru hareket ettiği için dış etkenlerin içeriye girmesi riski azalır.

Yatay akışlı ve dikey akışlı laminer kabinlerin tercih edilme sebepleri, kullanım amaçları ve çalışma prensipleri göz önüne alınarak laboratuvar veya endüstriyel uygulamalar için uygun olanı seçilmelidir.

BioGüvenlik Kabini Nedir ? BioGüvenlik Kabinleri nerelerde kullanılır ?

BioGüvenlik kabini, laboratuvar veya klinik ortamlarda biyolojik risklerin önlenmesi ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmış bir koruyucu kabin sistemidir. BioGüvenlik kabinleri, özellikle biyolojik ajanlarla çalışılan araştırma laboratuvarlarında, hastane mikrobiyoloji laboratuvarlarında, ilaç endüstrisinde, gıda güvenliği laboratuvarlarında ve diğer biyolojik tehlikelerin bulunduğu alanlarda kullanılır.

BioGüvenlik kabini, içerideki kullanıcıyı dış etkenlerden korumak için bir dizi güvenlik özelliğine sahiptir. Bu özellikler şunları içerebilir:

  1. Hava Filtrasyon Sistemi: BioGüvenlik kabini, çalışma alanında bulunan havayı özel filtreler aracılığıyla temizler. Bu filtreler, biyolojik partiküllerin ve mikroorganizmaların yayılmasını engeller.
  2. Basınç Dengelemesi: BioGüvenlik kabini, negatif basınç veya pozitif basınç oluşturarak çevredeki ortamla olan hava akışını kontrol eder. Bu sayede, içerideki potansiyel tehlikeli maddelerin kabinden dışarıya veya dışarıdaki kontaminantların kabine girmesini önler.
  3. Görsel Bariyerler: BioGüvenlik kabini, cam veya pleksiglas panellerle kullanıcının çalışma alanını gözlemlemesini sağlar. Böylece, işlem süreci izlenebilir ve güvenlik sağlanır.
  4. Eller ve Örnekler Arası Ayrım: BioGüvenlik kabini, kullanıcının elleriyle örnekler arasında bir bariyer sağlayarak teması sınırlar. Bu, kullanıcının biyolojik ajanlarla doğrudan temasını azaltır ve kontaminasyon riskini en aza indirir.

BioGüvenlik kabini, biyolojik tehlikelerin olduğu ortamlarda çalışanların güvenliğini sağlamak ve çevreye yayılımını önlemek için önemli bir araçtır. Doğru kullanımı ve düzenli bakımıyla, biyolojik tehlikelerle çalışanların korunmasına yardımcı olur ve güvenli bir çalışma ortamı sunar.