İçeriğe geç

Radyofarmasötik Çeker Ocaklar

Radyofarmasötik Çeker Ocakların kullanım alanı, Radyoaktif malzemeler kullanılarak işlem yapılan Nükleer Tıp Laboratuvarlarıdır. Bazı kullanım özellikleri diğer çeker ocaklarla benzerlik gösterse de gerek fiziksel yapısı ve gerekse kullanım özellikleri çok farklıdır. Cihazda çalışacak personelin radyoaktif ışınlardan etkilenmemesi için tüm gövde bloğu ve ön paneller çift cidarlı olarak üretilmiş, ara boşluklara da kurşun zırh giydirilmiştir. Göz ve göğüs temasını önlemek içinde yine ön camın olduğu açıklıkta sağa – sola kayabilen, kurşun eşdeğerinde göğüs zırhı vardır.